Angličtina pro pokročilé, 1 x 2 týdně (30h)

19. 2. 2018 - 18. 6. 2018, Po 17:45 - 19:15
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042469
Další termíny nejsou k dispozici

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro pokročilé – B2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • Mám širokou slovní zásobu, zvládnu bez problémů hovořit o nejrůznějších tématech
 • Dokážu plynule komunikovat s rodilým mluvčím
 • Snažím se používat i komplikovanější gramatické struktury, případné chyby obvykle dokážu opravit
 • Umím napsat srozumitelný a podrobný text na širokou škálu témat
Co se naučím:
 • vyjádřit svou lítost
 • efektivně navrhnout svůj nápad
 • dát vhodným způsobem najevo svou ne/libost
Další termíny nejsou k dispozici