Angličtina pro středně pokročilé +, 2 x 2 týdně (60) II

20. 2. 2018 - 21. 6. 2018, Út a Čt 07:20 - 08:50
2x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 64 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042685
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

kurz je zaměřen na obecný jazyk
vyučuje se podle principů komunikativní metody
výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
výuka probíhá za využití moderních technologií
znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá dvakrát týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

Kurz je určený pro středně pokročilé – B1.2

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

Lektoři:

Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

Ovládám systém anglických časů (včetně kondicionálů), i když mi některé z nich mohou dělat problémy
Rozumím hlavním myšlenkám textu o běžných tématech
Umím se bez přípravy zapojit do hovoru na známé téma
Plynule dokážu reagovat ve většině běžných situací
Umím zdůvodnit svůj názor, hovořit o obsahu knihy či filmu…

Co se naučím:

hovořit na středně pokročilé úrovni o svých zájmech, aktuálních událostech a o řadě dalších témat
vhodně se v angličtině omluvit a dokázat omluvu přijmout
napsat shrnutí předloženého textu
bez problémů popsat vzhled osoby
vyjádřit nejistotu
porozumět instrukcím a nápisům na letišti

Učebnice English File, Third Edition, Intermediate Plus

Další termíny nejsou k dispozici