Angličtina pro středně pokročilé +, 2 x 2 týdně (60)

20. 2. 2018 - 7. 6. 2018, Út a Čt 07:20 - 08:50
2x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042455
Potřebuji jiný termín

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá dvakrát týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé – B1.2

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Lekto­ři:

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • Ovládám systém anglických časů (včetně kondicionálů), i když mi některé z nich mohou dělat problémy
 • Rozumím hlavním myšlenkám textu o běžných tématech
 • Umím se bez přípravy zapojit do hovoru na známé téma
 • Plynule dokážu reagovat ve většině běžných situací
 • Umím zdůvodnit svůj názor, hovořit o obsahu knihy či filmu…
Co se naučím:
 • hovořit na středně pokročilé úrovni o svých zájmech, aktuálních událostech a o řadě dalších témat
 • vhodně se v angličtině omluvit a dokázat omluvu přijmout
 • napsat shrnutí předloženého textu
 • bez problémů popsat vzhled osoby
 • vyjádřit nejistotu
 • porozumět instrukcím a nápisům na letišti
Potřebuji jiný termín