Angličtina pro velmi pokročilé +, 2 x 2 týdně (60)

20. 2. 2018 - 19. 6. 2018, Út a Čt 07:20 - 08:50
2x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 62 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042740
Potřebuji jiný termín

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá dvakrát týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro velmi pokročilé – C1.2

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ C1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • Mám širokou slovní zásobu, s neznámými výrazy se v textu setkám jen velmi výjimečně (např. idiomy)
 • Dokážu plynule a jasně hovořit i o složitých tématech
 • Umím použít jazykový rejstřík vhodný pro aktuální situaci (formální, neformální,…)
 • Zvládnu vytvořit složitý a dobře uspořádaný text i na složitá témata; znám řadu výrazů, jejichž pomocí propojuji své argumenty
Co se naučím:
 • stručně shrnout své hlavní myšlenky
 • užívat jazyk k tomu, abych někoho o něčem efektivně přesvědčil/a
 • zdvořile požádat o doplňující informace
 • porovnat výhody a nevýhody
 • napsat kvalitní motivační dopis
 • užitečné fráze, které pomohou při vyjednávání v angličtině
Potřebuji jiný termín