Angličtina pro děti 5. třídy, 1 x 2 týdně (30)

21. 2. 2018 - 30. 5. 2018, St 14:40 - 16:10
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042681
Další termíny nejsou k dispozici

O ja­ký typ kurzu jde?
  • Speciální kurzy angličtiny určené pro žáky 5. třídy základních škol.
  • Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu
  • průměrně 8 studentů ve skupině
Charak­teristika kurzu:
  • Osvojování anglického jazyka v dětských kurzech je spojeno s hrou, zábavou a probíhá prostřednictvím různých zábavných her a jiných podnětných či tvořivých aktivit (kreslení, vystřihování, vybarvování), při kterých se děti učí přirozeně komunikovat.
  • Lektoři – zkušení rodilí mluvčí nebo kvalifikovaní čeští učitelé – používají ve výuce obrázkové příběhy, obrázkové karty (flashcards), písničky, říkanky a využívají hry spojené s pohybem. Děti si tak osvojují větné struktury a jednotlivá slovní spojení či výrazy v kontextu a výuka se pro ně stává více motivující.
  • Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně. Děti se učí povídat o sobě, své rodině, zálibách a dalších zajímavých tématech odpovídajících jejich věku a jsou povzbuzovány k vyjádření svých myšlenek pomocí jednoduché angličtiny. Každý pokus či reakce dítěte je kladně ohodnocena lektorem.
  • Lektoři při komunikaci s dětmi používají jednoduché instrukce a pomáhají si prostředky neverbální komunikace – gesty, mimikou, obrázky nebo autentickými předměty. Děti se učí porozumět informacím v cizím jazyce a adekvátně na ně reagovat.
  • Znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. YLE).
  • Výuka je vysoce interak­tivní, děti se učí spolupracovat, pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách. Důraz je kladen na střídání činností, upevňování a souhrnné opakování jazyka, rozvíjení představivosti a poznávacích i sociálních schopností a dovedností dětí.
  • Cílem dětských kurzů je vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku a motivovat děti k pozdějšímu studiu cizích jazyků.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty