Francouzština pro začátečníky, 2 x 2 týdně (60)

19. 2. 2018 - 4. 6. 2018, Po a St 07:20 - 08:50
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042534
Potřebuji jiný termín

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začáteč­níky – A1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály:
Učebnice Alter ego+ 1 Méthode de francais (A1): lekce 0 – 4

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý člen (le, la, les), základní slovesa: être, avoir, habiter, s’appeler, apprendre, travailler), které podrobně proberu a procvičím
 • naučím se časovat slovesa 1. konjugace (-er) a použít zápor ve větě a získám přehled o výslovnosti ve francouzštině
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas)
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání
 • naučím se orientovat v běžných společenských obratech a budu si umět smluvit schůzku a přijmout nebo odmítnout pozvání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět
Potřebuji jiný termín

Související produkty