Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština středně pokročilí 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042299
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé - B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • umím aktivně používat dosud známé probrané slovesné časy jako minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.), nedávnou minulost (Paul vient de partir.), blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
 • dokážu použít subjunktiv (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovací způsob přítomný (On aimerait bien vous revoir.) a trpný rod (Les rues ont été fermées par la mairie.)
 • dobře se orientuji v základních gramatických jevech (ukazovací zájmena - samostatná, nesamostatná, tázací a vztažná zájmena, tvoření příslovcí a stupňování příslovcí a přídavných jmen)
 • jsem schopen/a pohovořit o běžných a společenských tématech (móda, cestování, bydlení, globální problémy světa) a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech a cílech
 • dokážu vyjádřit a obhajovat svůj názor a umím popsat vzhled i charakter osob a směr cesty

Co se naučím:

 • prohloubím své dobré znalosti minulých časů a subjunktivu (Je suis surprise que personne ne dise rien.) a naučím se používat minulý čas jednoduchý (Il partit sans se retourner.)
 • osvojím si pravidla tvoření nepřímé řeči (Elle a dit qu’elle était heureuse.), příčestí přítomného (pouvant, prenant, étant, sachant) a naučím se vyjádřit podmínku (S’il ne travaille pas, qu’il ne vienne pas me demander des explications !, Si elle n’a pas aimé, dis-le-moi !)
 • vyjádřím svůj názor na běžná a společenská témata, budu umět převyprávět příběhy a zorientuji se v autentických textech
 • budu schopen/na vyjádřit své pocity, obavy, radost či zklamání a poskytnu radu

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Connexions III. (lekce 1-5).


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042299
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 499,-
Decor_right
Iko_up