Italština pro mírně pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

7. 3. 2018 - 13. 6. 2018, St 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042692
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro mírně pokročilé – A2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Co už umím:
 • chci rozšířit své dobré znalosti základů italštiny
 • znám přítomný čas, minulý čas (passato prossimo)
 • umím používat zájmennou částici ci nejen ve vazbě c´e/ci sono
 • vím, jak správně utvořit a kdy použít budoucí čas
Co se naučím:
 • imperfektum (parlavo, guardavo, volevamo)
 • budu umět plynule mluvit o svém dětství, minulých zážitcích
 • slovní zásobu týkající se rodinných příslušníků
 • rozšířím si základní slovní zásobu o nové oblasti: jídlo, vaření, potraviny
Další termíny nejsou k dispozici