Italština pro středně pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

19. 2. 2018 - 4. 6. 2018, Po 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042530
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilí – B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Co už umím:
 • mé znalosti italštiny odpovídají úrovni středně pokročilý
 • umím aktivně používat přítomný čas, passato prossimo, imperfectum, trapassato prossimo, futuro semplice a podmiňovací způsob přítomný a minulý (parlerei, avrei parlato)
 • jsem schopen/a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, cílech
 • dokáži vyjádřit a obhájit svůj názor, pohovořit o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci a ve volném čase.
Co se naučím:
 • kombinovaná osobní zájmena 3. a 4. pádu, stupňování a porovnávání
 • vztažná zájmena, vazby stare per+infinitiv, stare+gerundium, passato remoto (andai, fu…) a trapassato remoto (erbe detto…) a konjunktiv prézenta a passata (abbia, abbia letto…)
 • omluvit se a na omluvu odpovědět, napsat CV a formální dopis, popsat město, mluvit o historii
 • slovní zásobu: škola, universita, práce a profese, zeměpisné názvy, sport a zdravý způsob života
Další termíny nejsou k dispozici