Italština pro začátečníky, 1 x 2 týdně (30) III

21. 2. 2018 - 6. 6. 2018, St 19:30 - 21:00
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042432
Další termíny nejsou k dispozici

 jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začáteč­níky – A1.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Co už umím:
 • Pravidelné i nepravidelné časování v prézentu a passatu prossimu
 • Popsat osobu, prostor
Co se naučím:
 • budoucí čas jednoduchý (futuro semplice) pravidelných (A che ora uscirai di casa?) a nepravidelných (vorrò, saprò, pagherò) sloves a budoucí čas složený (Ho fatto un viaggio.)
 • slovní zásobu týkající se cestování
 • budu schopen/na vést jednoduchou konverzaci na nádraží, mluvit o svých plánech do budoucna, o počasí
Další termíny nejsou k dispozici