Letní angličtina pro děti 1. a 2. třídy – začátečníci, 5 x 4 týdně

27. 8. 2018 - 31. 8. 2018, Po, Út, St, Čt a Pá 09:00 - 12:00
5x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042781
Další termíny nejsou k dispozici

Letní intenzivní kurzy angličtiny pro děti a teenagery

 • vyučují přátelští lektoři se zkušenostmi s výukou dětí a teenagerů
 • malé studijní skupiny (max. 10 studentů ve skupině)
 • kurz je určen pro žáky 1. a 2. třídy
 • začátečnická úroveň
 • cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu

 

 • výuka v letních kurzech probíhá netradiční formou
 • důraz je kladen na komunikaci v cílovém jazyce a rozvoj plynulého projevu studentů (principy komunikativní metody)
 • výuka je vysoce interaktivní, žáci aktivně pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, poslechu, čtení a psaní) prostřednictvím projektů, minidialogů, písniček, scének a„hraní rolí“
 • gramatikaje vyučována v kontextu a následně je důkladně procvičena v řízených a volných aktivitách
 • lektor používá audio-vizuální pomůcky (písničky, fotografie, texty, nahrávky) a klade důraz na cílené
 • opakování jazyka formou zábavných aktivit
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • žáci jsou cíleně vedeni k osvojení základní slovní zásoby a gramatiky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici