Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Letní angličtina pro žáky 6. až 9. třídy - mírně pokročilí

Termín výuky:
Intenzita: 5×4 lekce týdně
Čas výuky: Po-Pá: 09:00 - 12:00
Počet lekcí: 20 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11041778
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-

Letní intenzivní kurzy angličtiny pro děti a teenagery

 • vyučují přátelští lektoři se zkušenostmi s výukou dětí a teenagerů
 • malé studijní skupiny (max. 10 studentů ve skupině)
 • kurz je určen pro žáky 6. až 9. třídy
 • mírně pokročilá úroveň
 • cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu
 • výuka v letních kurzech probíhá netradiční formou
 • důraz je kladen na komunikaci v cílovém jazyce a rozvoj plynulého projevu studentů (principy komunikativní metody)
 • výuka je vysoce interaktivní, žáci aktivně pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, poslechu, čtení a psaní) prostřednictvím projektů, minidialogů, písniček, scének a„hraní rolí“
 • gramatikaje vyučována v kontextu a následně je důkladně procvičena v řízených a volných aktivitách
 • lektor používá audio-vizuální pomůcky (písničky, fotografie, texty, nahrávky) a klade důraz na cílené opakování jazyka formou zábavných aktivit
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • žáci jsou cíleně vedeni k osvojení základní slovní zásoby a gramatiky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Mezi tématy kurzu se může mimo jiné objevit:

Témata konverzace

Popisování osob a zkušeností
Oblečení
Různá zaměstnání
Koníčky
Počasí
Hudba a hudební nástroje
Film

Gramatika

Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas
Používání "going to" pro budoucnost
Modální slovesa
Příslovce
Časové předložky
 


Termín výuky:
Intenzita: 5×4 lekce týdně
Čas výuky: Po-Pá: 09:00 - 12:00
Počet lekcí: 20 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11041778
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-
Decor_right
Iko_up