Němčina pro pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

4. 10. 2017 - 17. 1. 2018, St 19:30 - 21:00
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042280
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro pokročilé – B2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • mám pokročilou znalost německé gramatiky:
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag), budoucí čas Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.), předminulý čas (plusquamperfektum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?), trpný rod se sein a werden, vedlejší věty, spojky
 • mám širokou slovní zásobu
 • dokáži komunikovat ve všech běžných životních situacích, bez problému se domluvím s rodilým mluvčím, jsem schopen plynule konverzovat o běžných tématech
 • umím napsat jednoduchý souvislý text, který se vztahuje k mým zájmům
 • rozumím hlavnímu smyslu většiny televizních zpráv a programů týkajících se běžných témat
Co se naučím:
 • rozšířím svou znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti a získám potřebnou sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce
 • obohatím svou slovní zásobu o specializovanější pojmy z nejrůznějších oblastí
 • vylepším schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o náročnějších tématech

 

Další termíny nejsou k dispozici