Německá konverzace pro velmi pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

5. 3. 2018 - 18. 6. 2018, Po 19:30 - 21:00
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042461
Další termíny nejsou k dispozici

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz německé konverzace probíhající 1×2 hodiny týdně
 • kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností
 • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích či malých skupinkách
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat C1)
 • průměrný počet studentů ve skupině je 8

Ú­ROVEŇ C1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co umím: B2 Co se naučím: C1
 • Jsem schopen komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takže mohu normálně konverzovat s rodilými mluvčími.
 • Mohu se aktivně účastnit diskuse ve známém kontextu a umím vysvětlovat a zdůvodňovat své názory.
 • Umím se vyjadřovat plynně a spontánně, aniž bych musel často hledat vhodná slova. Užívám jazyk flexibilně a efektivně ve společenském i pracovním styku.
 • Umím přesně formulovat myšlenky a názory a obratně navazovat na příspěvky ostatních účastníků rozhovoru

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně velmi pokro­čilý­.

Lektor:

 • kurz vede zkušený a kvalifikovaný zahraniční lektor – rodilý mluvčí
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici