Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Němčina pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042152
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro pokročilé - B2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • mám pokročilou znalost německé gramatiky:
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag), budoucí čas Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.), předminulý čas (plusquamperfektum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?), trpný rod se sein a werden, vedlejší věty, spojky
 • mám širokou slovní zásobu
 • dokáži komunikovat ve všech běžných životních situacích, bez problému se domluvím s rodilým mluvčím, jsem schopen plynule konverzovat o běžných tématech
 • umím napsat jednoduchý souvislý text, který se vztahuje k mým zájmům
 • rozumím hlavnímu smyslu většiny televizních zpráv a programů týkajících se běžných témat

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti a získám potřebnou sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce
 • obohatím svou slovní zásobu o specializovanější pojmy z nejrůznějších oblastí
 • vylepším schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o náročnějších tématech

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Aspekte 2 (1. čtvrtina).


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042152
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Decor_right
Iko_up