Odpolední francouzština pro začátečníky, 1 x 2 týdně (60)

18. 10. 2017 - 16. 5. 2018, St 14:30 - 16:00
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042296
Další termíny nejsou k dispozici

Typ kurzu:

 • kurz odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • odpolední kurz probíhající 1 × 2 vyučovací hodiny týdně
 • vhodný pro studenty vysokých škol i pro ty, kteří pracují ve večerních hodinách nebo na směny
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, číslovky, množné číslo, členy, sloveso être – být a avoir – mít a přítomný čas), které podrobně proberu a procvičím
 • získám přehled o výslovnosti ve francouzštině
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas)
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání
 • naučím se orientovat v běžných společenských obratech a budu si umět smluvit schůzku a přijmout nebo odmítnout pozvání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět


Lekto­ři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici