Phrasal verbs, 1 x 2 týdně (20)

20. 2. 2018 - 24. 4. 2018, Út 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042503
Další termíny nejsou k dispozici

Máte už dost toho (are you fed up), že je vaše angličtina omezená jen na nejspisovnější formy a jakmile dojde (come about) k ne­formálnímu rozhovoru s rodilým mluvčím, začnete zaostávat (lag behind)?
Chcete si oprášit (brush up) svou angličtinu, ale zároveň se v ní posunout (move on) někam dál?
Nenechte propadnout (fall through) tuto jedinečnou příležitost a navštěvujte kurz zaměřený na frázová slovesa!

Typ kurzu:

  • výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
  • hodiny jsou vedeny v kon­verzačním duchu a jsou velice interak­tivní
  • důraz je kladen na porozumění frázovým slovesům, ale i na jejich aktivní užívání
  • kurz je vhodný pro studenty na úrovni středně pokročilý či vyšší (zkuste si rozřazovací test)

Co se naučím:

  • zlepším se v anglické konver­zaci, naučím se komunikovat i méně formálně
  • značně si rozší­řím svou slovní zásobu a upřesním si významy výrazů, které jsem dosud jen nepřesně odhadoval/a
  • dokážu lépe porozumět mluvené angličtině (včetně její hovorové formy tolik známé z anglických filmů a písniček)
  • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)

Lekto­ři:

  • kurz vede kvalifikovaný český lektor nebo rodilý mluvčí, který prošel intenzivním školením jazykové školy Tutor
  • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu
Další termíny nejsou k dispozici