Právnická angličtina (48)

19. 2. 2018 - 14. 5. 2018, Po a St 19:30 - 21:00
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 48 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042738
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • kurz probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně
 • zaměřuje se na osvojení specifické právnické terminologie a praktické použití jazyka v právnickém prostředí
 • Rozvoj všech jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení
 • Kurz je určen studentům s pokročilou znalostí jazyka a základní znalostí právnické angličtiny
 • průměrně 8 ve skupině

Zkuste si rozřazovací test z angličtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně velmi pokro­čilý­.

Co už umím:
 • znám všechny běžné slovesné časy – přítomný a minulý čas prostý i průběhový (We produce chocolate. Sales and profits are increasing. I was working for a large company in the 1990s. We bought in bulk and so kept prices low.) a předpřítomný čas prostý (The CEO has appointed a new management team.)
 • používám všechny typy podmínkových vět (If we meet our sales target, we will get a bonus. If he listened more, he would be a better manager.), různá modální slovesa (can, could, should, might, may, would…) a nepřímou řeč (She told her boss the new job was challenging.)
 • mluvím o tématech, jako jsou občanské soudní spory, trest smrti, občanské pozemkové právo a umím používat angličtinu v pracovním prostředí (telefonování a obchodní jednání)
 • jsem schopen/na vyjádřit svůj názor, své plány a přání i vylíčit své představy týkající se oblasti obchodu, financí a reklamy
Co se naučím:
 • osvojím si specifickou právnickou terminologii a konverzační obraty potřebné při jednání s klienty, vyjednávání či prezentaci
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech (obchodní právo, pracovní právo, burza), porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného textu a budu se lépe orientovat v autentických materiálech (právní dokumenty)
 • v konverzaci a diskusích na daná témata si upevním schopnost pohotově použít právnickou terminologii a správně aplikovat specifické fráze, slovní spojení a kolokace

Lektoři:

 • výuka je vedena kvalifikovaným českým nebo zkušeným zahraničním lektorem (rodilým mluvčím s certifikátem TEFL)
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici