Španělština pro začátečníky +, 2 x 2 týdně (60)

6. 3. 2018 - 21. 6. 2018, Út a Čt 07:20 - 08:50
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042444
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELE)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začáteč­níci – A1.2 +

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • zabývala jsem se studiem základů španělštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, člen určitý, neurčitý a žádný, zájmena osobní a přivlastňovací, slovesa ser a estar a další)
 • umím časovat pravidelná slovesa zakončená na – ar, – er, – ir (amar, beber, subir) i základní nepravidelná slovesa (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím zápor i otázku (¿Qué hace María los jueves?)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby
 • jednoduše kon­verzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu
Co se naučím:
 • Vyprávět, co dělám každý den a jak často
 • Mluvit o zvířatech
 • Říci, kolik je hodin
 • Objednat si v baru a restauraci
 • Jaká jsou typická španělská a latinskoamerická jídla
 • Popsat město, kde bydlím, a zeptat se na cestu
 • Mluvit o svých zkušenostech
 • Popsat povahu svých blízkých
 • Něco o španělské i světové kinematografii
 • Napsat životopis
 • Vyprávět příběh z minulosti
Další termíny nejsou k dispozici