Španělština pro mírně pokročilé, 2 x 2 týdně (60)

20. 2. 2018 - 7. 6. 2018, Út a Čt 19:35 - 21:05
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042494
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELE)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro mírně pokročilé – A2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • zabýval/a jsem se studiem základů španělštiny, znám základní rozdíly mezi třemi slovesy být (ser – estar – haber), přítomný čas pravidelných (amar, beber, subir) i některých nepravidelných sloves (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím otázku (¿Qué hace María los jueves?) i zápor
 • umím používat základní časy – přítomný (Me gustan tus ojos.) , budoucí opisem (Voy a comer.) a předpřítomný (¿Has tenido buen viaje?)
 • orientuji se v podmínkových větách (Si me duele la cabeza, me tomo una aspirina.) a umím použít přídavná jména a zájmena neurčitá (No hay ningún médico. ¿Hay algún vaso? No, no hay ninguno.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, svých zájmech a aktivitách a jsem schopen/na konverzovat o cestování, nakupování a dalších běžných tématech
 • domluvím se v restauraci a v obchodě, umím popsat cestu a vyjádřit svůj názor na různé situace
Co se naučím:
 • mluvit o tom, jak se cítím, co mě baví, co je pro mě těžké a co mi dělá problémy
 • dávat rady a doporučení
 • popsat svůj byt a vybavení v něm
 • pronajmout si byt nebo si najít nové spolubydlící
 • popsat, jak vypadám
 • mluvit o své rodině a vztazích s lidmi
 • reagovat v nejběžnějších denních situacích
 • říci, co právě teď nebo v současnosti dělám
 • naplánovat si program na volný den nebo výlet
 • mluvit o nedávné minulosti a o plánech do blízké budoucnosti
 • rozumět kuchařským receptům a popsat přípravu jídla
Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty