Španělština pro středně pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

20. 2. 2018 - 12. 6. 2018, Út 19:35 - 21:05
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042492
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELE)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé – B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • v minulosti jsem se již zabýval/a studiem španělštiny
 • umím používat slovesa v základních časech: minulý čas jednoduchý (ayer le escribí una carta), imperfektum (Cuando era joven, estudiaba mucho), budoucí čas jednoduchý (el lunes escribiré una carta a Manolo) a kondicionál (hablaría, comeríamos), a dokáži v těchto časech vytvořit zápor či otázku
 • znám základy nepřímé řeči a časové souslednosti
 • umím používat základní pravidla subjunktivů (konjunktivů po subjunktivních výrazech (me alegro, siento, no creo, espero, es bueno, …)
 • umím používat gerundium a trpný rod
 • pokud udělám chybu, jsem obvykle schopen/na ji odhalit a opravit
 • umím stručně vyjádřit svůj názor a pohovořit nejen o běžných, ale i o náročnějších a abstraktních tématech (náboženství, ideály, sny, pocity)
 • dokáži vyprávět příběh
 • jsem schopen porozumět neznámému textu
Co se naučím:
 • mluvit o tom, co jsem v životě dokázal
 • připravit si svůj životopis
 • kterými dalšími jazyky se mluví v hispanofonních zemích
 • jaké společenská zvyklosti platí ve Španělsku
 • jaká pravidla dodržujeme ve škole nebo v práci
 • napsat vzkaz, email nebo dopis
 • telefonovat v různých běžných situacích
Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty