Španělština pro začátečníky, 2 x 2 týdně (60)

6. 3. 2018 - 21. 6. 2018, Út a Čt 17:50 - 19:20
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Radnická 1 nebo Jánská 22 (bude upřesněno) - Brno
Kód termínu: JS11042760
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELE)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začáteč­níky – A1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • Nikdy jsem se nezabýval/a studiem španělštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a
Co se naučím:
 • Pozdravy a základní fráze
 • Odpovídat na otázky o sobě
 • Číslovky do 1000
 • Říci, co chci dělat o víkendu a co mě zajímá, mluvit o svých zálibách
 • Popisovat jednotlivé země a místa a vyjádřit, kde se co nachází
 • Mluvit o oblečení a předmětech denní potřeby
 • Domluvit se při nakupování v obchodě
 • Vyjádřit své preference a povinnosti, co mě baví a co ne
 • Mluvit o své rodině a charakterových vlastnostech lidí kolem nás
Další termíny nejsou k dispozici