Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Španělština začátečníci 1x2 (30) IV

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 18:35 - 20:05
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: JS00143398
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

  • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
  • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
  • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
  • důraz je kladen na řízenou konverzaci
  • maximální počet studentů ve skupině je 12


ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

  • zabývala jsem se studiem základů španělštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, člen určitý, neurčitý a žádný, zájmena osobní a přivlastňovací, slovesa ser a estar a další)
  • umím časovat pravidelná slovesa zakončená na - ar, - er, - ir (amar, beber, subir) i základní nepravidelná slovesa (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím zápor i otázku (¿Qué hace María los jueves?)
  • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
  • jednoduše konverzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

  • Mluvit o svých zkušenostech

  • Popsat povahu svých blízkých

  • Jak žijí mladí Španělé

  • Něco o španělské i světové kinematografii

  • Napsat životopis

  • Vyprávět příběh z minulosti

 

Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začátečníci+.

Lektoři:

  • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
  • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Téma Gramatika Příklad
Mé zkušenosti  Použití složeného minulého času He viajado por toda Europa.
Charakterové vlastnosti               Přídavná jména se slovesem „ser“ Alberto es muy simpático.
Životní styl mladých Španělů Některá nepravidelná slovesa  ¿Sabes cocinar?
Životopis slavné osobnosti Použití minulého času jednoduchého Nació en 1951 en Madrid.
Světová kinematografie              Slovesa „gustar“, „conocer“ a další Conozco a Pedro Almodóvar.
Příběh z minulosti Vyjádření času a trvání                 Dos días después, la llamó.

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 1 (lekce 9-10)

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 18:35 - 20:05
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: JS00143398
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up