Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Kdo a jak v kurzech učí

Máme na paměti, že cílem všech našich studentů je složit státní maturitu, jejíž požadavky jsou jednotné, ačkoli výuka na středních školách a učilištích stejná není. To v našich kurzech zohledňujeme prostřednictvím individuálního přístupu k potřebám každého studenta. Přípravné kurzy Tutoru probíhají v menších skupinkách (průměrně 8 studentů v kurzu) a lektor má tedy možnost věnovat se každému účastníkovi. Díky tomu mají studenti možnost klást dotazy, pod vedením lektora procvičovat probíranou látku a aktivně tak spoluutvářet průběh lekcí.

 

Výuka a náplň kurzu je koncipována tak, aby studenty co nejlépe připravila na všechna úskalí státní maturity. Lektoři vhodně střídají výklad s dalšími aktivitami tak, aby i po několik vyučovacích hodin v kuse udrželi pozornost studentů a ti tak načerpali maximum znalostí.

 

V Tutoru víme, že skutečnou přidanou hodnotou jakéhokoli kurzu je osobnost pedagoga. Největší důraz proto klademe na výběr a průběžný monitoring našich lektorů a lektorek. Jsou jimi odborníci s lektorskými zkušenostmi a vzděláním pedagogického směru. Kromě odborných znalostí z oboru (matematika, ZSV, čeština nebo cizí jazyky) testujeme v rámci výběrového řízení také předpoklady uchazeče pro práci s mladými lidmi a schopnost poutavě a efektivně předat studentům probíranou látku. V průběhu kurzu si navíc ověřujeme spokojenost studentů s lektory a v hodinách provádíme observace.

Decor_right
Iko_up