Krásné Vánoce | Obchodní podmínky

Marketingová kampaň Krásné Vánoce 2017

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní společnost Tutor, s.r.o. od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „Doba konání“) pořádá marketingovou kampaň zvanou „Krásné Vánoce 2017“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.tutor.cz/krasne-vanoce-obchodni-podminky/.
2. V rámci Kampaně Tutor nabízí poukaz na 10% slevu na kurz z jarní sezóny 2017, jako odměnu za poskytnutí kontaktních údajů na stránce https://www.tutor/krasne-vanoce.
3. Do marketingové kampaně se účastník může zapojit vyplněním svých kontaktních údajů na formuláři společnosti Tutor, s. r. o. na výše uvedené stránce. Vyplněnímdává souhlas se zařazením do kampaně a s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely společností z koncernu EDUA Group, jehož je Tutor, s. r. o. součástí.

B. OBJEDNÁVKA
1. Při objednávání kurzů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami společnosti Tutor, s.r.o. a těmito podmínkami Kampaně.
2. Kurzy v Kampani lze zakoupit nejpozději do ukončení doby konání marketingové akce.
3. Poskytnutí kurzu v Kampani, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může Tutor, s.r.o. poskytovat.
4. Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku kurzu nabízeného v Kampani nedokončí do deseti (10) minut od vložení zboží do košíku, pak je objednávka automaticky stornována.
5. Poukaz může být uplatněn pouze na prezenční kurz z jarní sezóny 2017. Poukaz může být použit na více kurzů.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tutor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
2. Tutor si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
4. Poukaz nelze směnit za peníze.
5. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze, dne 29.11.2017