Naši lektoři

V jazykové škole působí na osm set jazykových lektorů, z nichž zhruba polovinu tvoří zahraniční lektoři. V závislosti na typu kurzu a především na jazykové úrovni studenti předem vědí, zda jejich kurz povede český nebo zahraniční lektor.

Zahraniční, nebo český lektor?

V kurzech pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky se nejlépe osvědčují čeští lektoři, kteří sami vědí, jaké to je učit se cizí jazyk od začátku, a lépe tak přizpůsobí tempo i náplň výuky studentům. Přesto i v těchto kurzech hovoří lektor především v cílovém jazyce, díky čemuž se v něm studenti rychle a nenásilnou formou zorientují.

Kurzy úrovně pokročilých a výše již vede výhradně zahraniční mluvčí, který studentům dokáže cizí jazyk zprostředkovat v jeho autenticitě i se všemi trendy v jazyce, jako jsou hovorové výrazy, měnící se gramatický úzus a podobně. Většina našich rodilých mluvčích angličtiny pochází z Velké Británie či Spojených států amerických, můžete se však setkat i s lektorkami a lektory z Irska, Kanady, Austrálie či Jihoafrické republiky.

Výběr lektorů a jejich rozvoj

Každý zájemce o lektorskou pozici je podroben důkladnému výběrovému řízení, jehož součástí je i ukázková hodina na zadané téma. Tímto procesem prověřují naši metodici nejen to, zda má uchazeč dostatečné jazykové znalosti a lektorské dovednosti, ale i to, s jakým typem klientů si nejlépe sedne. Jiné typy osobností se hodí pro vedení dětského kurzu, konverzačního kurzu nebo třeba kurzu obchodního jazyka. I toto při výběru našich lektorů zohledňujeme a naším sítem projde pouze každý patnáctý uchazeč.

O lektory se v Tutoru staráme i v průběhu jejich působení pro naši školu. Důraz klademe na průběžný monitoring kvality výuky a neustálý rozvoj lektorů, v čemž s námi spolupracuje náš tým zkušených „senior lektorů“.

Senior lektoři, tedy služebně starší a nejzkušenější lektoři, společně s našimi metodiky připravují a vedou různé vzdělávací akce pro lektory. Jedná se o odborné semináře nebo praktické workshopy, jako např. „Teaching Listening“, „Effective Error Correction“ nebo „Using Games as Warmers“. Zvláštní řadu pak tvoří semináře zaměřené na přípravu na mezinárodní zkoušky nebo na obchodní jazyk.

Samostatnou kapitolou rozvoje lektorů jsou pravidelné observace vedené našimi metodiky nebo senior lektory, které nám umožňují udržovat vysoký standard výuky. Pro lektory pak observace a jejich následný rozbor se zkušenějším kolegou znamená důležitou zpětnou vazbu a inspiraci k dalšímu profesnímu posunu.