Letní intenzivní jazykové kurzy

Celý týden, každý den odpoledne nebo dopoledne!

O jaký typ kurzu jde?

 • výuka probíhá každý den dopoledne nebo odpoledne
 • kurz trvá 1 nebo 2 týdny, týdenní kurzy se dají kombinovat
 • není třeba si pořizovat učebnici, veškeré materiály Vám lektor poskytne zdarma
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností, velký prostor je věnován konverzaci
 • hodiny jsou zaměřeny na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Jaký je přínos kurzu?

 • získáte sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce
 • obohatíte si svou slovní zásobu o nové výrazy a fráze
 • upevníte a prohloubíte si znalosti důležitých gramatických jevů
 • v případě zájmu mohou být připraveny i výukové akce mimo prostory školy, například výlet do ZOO, prohlídka města s cizojazyčným výkladem apod. (vstupné není zahrnuto v ceně kurzu)
 • letní kurzy Vás díky našim interaktivním metodám výuky budou opravdu bavit!

Chtěli byste se studiu jazyků věnovat celé léto? Vyzkoušejte letní dlouhodobé jazykové kurzy!