Metodika výuky

Naši metodici a metodičky mají vzdělání v oboru výuky jazyků a mnohaletou praxi. Každý z nich proto přesně ví, co studenti pro zvládnutí jazyka potřebují.

Hlavním cílem našeho metodického oddělení je zajistit maximální kvalitu námi nabízených služeb v oblasti jazykového vzdělávání.

V našich jazykových kurzech kladou lektoři důraz především na aktivitu studentů, přičemž rozvíjí všechny jejich jazykové dovednosti (konverzace, poslech a čtení s porozuměním, psaní).

U základních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) se v každém skupinovém kurzu vyučuje dle stanovených metodických plánů, přičemž každá lekce je přehledně strukturovaná. Student tedy jasnou představu, jakou část učebnice probere a o jakou jazykovou úroveň postoupí výše.

U méně obvyklých jazyků jsou metodické plány konzultovány přímo s vyučujícími a vytvořeny v rámci prvních tří lekcí kurzu.

Při výuce cizích jazyků využíváme především moderní komunikační metodu, která nejen že studenty aktivně zapojuje do výuky, ale zároveň je pro zábavnější než například dříve často používaná metoda překladová.

V každé lekci si student rozšíří slovní zásobu na základě modelových situací (např. objednání jídla, návštěva u lékaře, nákup v obchodě…), díky této metodě pak studenta v běžném používání cizího jazyka nic nepřekvapí. V hodinách lektor využívá různých aktivit, které studenta aktivizují ke komunikaci a motivují jej v jeho studiu.

K zařazení do odpovídající úrovně jazykových znalostí všem studentům doporučujeme, aby si před samotným výběrem kurzu vypracovali náš jazykový online test. Navíc se studenti mohou také orientovat podle našich metodických plánů, na jejichž základě jsou schopni si porovnat své znalosti z oblasti lexikální zásoby a gramatických jevů.

U individuálních a firemních kurzů se struktura výuky plně přizpůsobuje požadavkům klienta. 

Součástí každé lekce je i zpětná vazba poskytovaná lektorem, který díky ní nejen že pozitivně motivuje studenta, ale zároveň mu pomáhá předcházet jednotlivým nedostatkům, případně mu doporučí vhodné materiály k domácímu studiu.

MONITORING KVALITY VÝUKY

Naše služby neustále zkvalitňujeme prostřednictvím pravidelných hospitací v hodinách, kdy sledujeme nejen průběh lekce, ale také, zda jsou dodržovány metodické plány. Vysokou kvalitu našich služeb můžeme garantovat i díky pečlivému výběru lektorů při jejich náboru. Pro naše lektory také pravidelně organizujeme různé vzdělávací semináře a workshopy, které jim pomáhají rozvíjet jejich dosavadní vědomosti a předávat si navzájem podnětné zkušenosti ze svých hodin.

Cílem naší jazykové školy je dosáhnout maximální spokojenost našich klientů. Proto pravidelně zpracováváme dotazníky spokojenosti, které jsou pro nás zpětnou vazbou a motivací k dalšímu zlepšování, inovacím a předcházení případným nedostatkům.

Angličtina, obecný kurz A1-III

| Út 17:00 - 18:30 | 32 lekcí |

Angličtina, příprava k FCE

| St 18:00 - 19:30 | 30 lekcí | Plzeň , Rooseveltova 9, Plzeň

Angličtina, opáčko A2

| Čt 15:15 - 16:45 | 32 lekcí |

Angličtina, příprava k CAE

| Út 19:15 - 20:45 | 30 lekcí | Plzeň , Rooseveltova 9, Plzeň

Angličtina, příprava k FCE

| Út 18:00 - 19:30 | 30 lekcí | Brno - střed , Radnická 386/1, Brno

Francouzština, obecný kurz A2-II

| Po 16:15 - 17:45 | 16 lekcí | Brno - střed , Radnická 386/1, Brno

Angličtina, obecný kurz A1-II

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Anděl , Radlická 3 Praha 5

Angličtina, obecný kurz A1-II

| Po 18:45 - 20:15 | 16 lekcí | Jipka - I. P. Pavlova Tylovo náměstí 645/2 Praha 2

Angličtina, obecný kurz A1-II

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Czech for Foreigners, general A1-II

| Po 09:30 - 11:00 | 16 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Němčina, obecný kurz A1-II

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Němčina, obecný kurz A1-II

| Po 18:50 - 20:20 | 16 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Španělština, obecný kurz A1-II

| Po 18:45 - 20:15 | 16 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Angličtina, obecný kurz A1-III

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Angličtina, konverzace A2

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Angličtina, obecný kurz A2-I

| Po 17:30 - 19:00 | 16 lekcí | Jipka - Flora Jičínská 10 Praha 3

Czech for Foreigners, general A2-I

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Němčina, obecný kurz A2-I

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Angličtina, obecný kurz A2-II

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Angličtina, obecný kurz A2-II

| Po 17:00 - 18:30 | 16 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1