Metodika výuky

Naši metodici a metodičky mají vzdělání v oboru výuky jazyků a mnohaletou praxi. Každý z nich proto přesně ví, co studenti pro zvládnutí jazyka potřebují.

Garance profesionality

Za průběh výuky v Tutoru zodpovídá metodický tým, který má na starosti výběrškolení a hodnocení lektorů, observace v hodinách, výběr výukových materiálů a celkovou koncepci výuky v kurzech pro veřejnost. Naši metodici a metodičky mají vzdělání v oboru výuky jazyků a mnohaletou praxi ve vzdělávání dospělých. Každý z nich proto přesně ví, co studenti pro zvládnutí jazyka potřebují a jak pracovat s lektory, aby výuka přinášela výsledky.

Moderní technologie a metody

Na rozdíl od jiných jazykových škol jsme v Tutoru zavedli využívání moderních technologií, které umožňují lektorovi simulovat reálné cizojazyčné prostředí a poskytovat studentům autentické audiovizuální jazykové podněty a projevy rodilých mluvčích z celého světa.

Výuka jazyků v kurzech Tutoru je tedy i díky tomu založena především na komunikativní metodě. Ta staví na studentovi coby ústředním činiteli výuky a klade důraz na přirozené zvládnutí jazyka v situacích každodenní komunikace. Lektor neustále udržuje studentovu pozornost dynamicky se střídajícími aktivitami zaměřenými na všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech i gramatika) a už od nejnižších úrovní vystavuje studenty působení cílového jazyka v běžných situacích. Tak studenti nenásilnou formou sami pochytí základní slovní zásobu i potřebné gramatické struktury a je pro ně přirozené tyto znalosti bezprostředně použít v mluveném i psaném projevu.

Prokazatelné výsledky

Díky kombinaci moderních metod, kvalitních učebnic a zkušených lektorů mají naši studenti jistotu, že jejich pokrok v jazyce bude po absolvování kurzů skutečně znatelný. Už po několika lekcích je i naprostý začátečník schopný vést základní dialog v cizím jazyce a po dvou semestrech výuky se student posune o jednu jazykovou úroveň výše dle evropského referenčního rámce (v závislosti na typu a intenzitě kurzu).

Studenti kurzů obecné angličtiny navíc mají k dispozici e-learningovou platformu provázanou s učebnicí, s jejíž pomocí si mohou procvičovat a prohlubovat získané znalosti i nezávisle na probíhajících lekcích. Ostatní studenti mají možnost si zdarma procvičovat anglickou slovní zásobu prostřednictvím naší vlastní aplikace pro mobilní telefony.