Metodika výuky

Naši metodici a metodičky mají vzdělání v oboru výuky jazyků a mnohaletou praxi. Každý z nich proto přesně ví, co studenti pro zvládnutí jazyka potřebují.

GARANCE PROFESIONALITY
Za průběh výuky v Tutoru zodpovídá metodický tým, který má na starosti výběr, školení a hodnocení lektorů, observace v hodinách, výběr výukových materiálů a celkovou koncepci výuky v kurzech pro veřejnost. Naši metodici a metodičky jsou profesionálové, kteří umějí pracovat s lektory tak, aby výuka přinášela výsledky a studenti odcházeli z hodin s pocitem naplnění.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A METODY
Na rozdíl od jiných jazykových škol jsme v Tutoru zavedli využívání moderních technologií, které umožňují lektorovi simulovat reálné cizojazyčné prostředí a poskytovat studentům autentické audiovizuální jazykové podněty a projevy rodilých mluvčích z celého světa.

Výuka jazyků v kurzech Tutoru je tedy i díky tomu založena především na komunikativní metodě. Ta staví na studentovi coby ústředním činiteli výuky a klade důraz na přirozené zvládnutí jazyka v situacích každodenní komunikace. Lektor neustále udržuje studentovu pozornost dynamicky se střídajícími aktivitami zaměřenými na všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech i gramatika) a už od nejnižších úrovní vystavuje studenty působení cílového jazyka v běžných situacích. Tak studenti nenásilnou formou sami pochytí základní slovní zásobu i potřebné gramatické struktury a je pro ně přirozené tyto znalosti bezprostředně použít v mluveném i psaném projevu.

PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY
Díky kombinaci moderních metod, kvalitních učebnic a zkušených lektorů mají naši studenti jistotu, že jejich pokrok v jazyce bude po absolvování kurzů skutečně znatelný. Už po několika lekcích je i naprostý začátečník schopný vést základní dialog v cizím jazyce a po dvou semestrech výuky je student schopen se posunout o jednu jazykovou úroveň výše dle evropského referenčního rámce (v závislosti na typu a intenzitě kurzu).

Angličtina, obecný kurz A2-I

| Po, Út a St 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Angličtina, obecný kurz A2-I

| Po, St a Čt 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Butovice Nušlova 4 (nad Škoda Auto) Praha 5

Angličtina, obecný kurz B1-I

| Po, Út a Čt 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Angličtina, obecný kurz B1-II

| Po 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Angličtina, obecný kurz B2-II

| Po 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Angličtina, příprava k CAE

| Po a St 17:30 - 19:00 | 32 lekcí | Brno - střed , Radnická 386/1, Brno

Czech for Foreigners, general A2-I

| Po 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Flora Jičínská 10 Praha 3

Czech for Foreigners, general A2-I

| Po, Út a Čt 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Francouzština, konverzace A2

| Po a St 18:00 - 19:30 | 32 lekcí | Brno - střed , Radnická 386/1, Brno

Francouzština, konverzace B1

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Francouzština, na dovolenou, A1

| Po a St 17:30 - 19:00 | 4 lekce | Hradec Králové , S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové

Francouzština, obecný kurz A1-I

| Po 17:00 - 19:15 | 24 lekcí | Jipka - I. P. Pavlova Tylovo náměstí 645/2 Praha 2

Francouzština, obecný kurz A2-I

| Po 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Italština, konverzace B1

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Anděl Radlická 3 Praha 5

Italština, na dovolenou, A1

| Po a Čt 17:00 - 18:30 | 10 lekcí | Jipka - Plzeň Rooseveltova 9 Plzeň

Italština, obecný kurz A1

| Po 17:00 - 19:15 | 24 lekcí | Jipka - Butovice Nušlova 4 (nad Škoda Auto) Praha 5

Italština, obecný kurz A1

| Po 17:15 - 19:30 | 24 lekcí | Brno - střed , Radnická 386/1, Brno

Němčina, konverzace A2

| Po, Út a St 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Němčina, konverzace B1

| Po 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Němčina, konverzace B1

| Po, St a Čt 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Butovice Nušlova 4 (nad Škoda Auto) Praha 5