Metodika výuky

Naši metodici a metodičky mají vzdělání v oboru výuky jazyků a mnohaletou praxi. Každý z nich proto přesně ví, co studenti pro zvládnutí jazyka potřebují.

GARANCE PROFESIONALITY
Za průběh výuky v Tutoru zodpovídá metodický tým, který má na starosti výběr, školení a hodnocení lektorů, observace v hodinách, výběr výukových materiálů a celkovou koncepci výuky v kurzech pro veřejnost. Naši metodici a metodičky jsou profesionálové, kteří umějí pracovat s lektory tak, aby výuka přinášela výsledky a studenti odcházeli z hodin s pocitem naplnění.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A METODY
Na rozdíl od jiných jazykových škol jsme v Tutoru zavedli využívání moderních technologií, které umožňují lektorovi simulovat reálné cizojazyčné prostředí a poskytovat studentům autentické audiovizuální jazykové podněty a projevy rodilých mluvčích z celého světa.

Výuka jazyků v kurzech Tutoru je tedy i díky tomu založena především na komunikativní metodě. Ta staví na studentovi coby ústředním činiteli výuky a klade důraz na přirozené zvládnutí jazyka v situacích každodenní komunikace. Lektor neustále udržuje studentovu pozornost dynamicky se střídajícími aktivitami zaměřenými na všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech i gramatika) a už od nejnižších úrovní vystavuje studenty působení cílového jazyka v běžných situacích. Tak studenti nenásilnou formou sami pochytí základní slovní zásobu i potřebné gramatické struktury a je pro ně přirozené tyto znalosti bezprostředně použít v mluveném i psaném projevu.

PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY
Díky kombinaci moderních metod, kvalitních učebnic a zkušených lektorů mají naši studenti jistotu, že jejich pokrok v jazyce bude po absolvování kurzů skutečně znatelný. Už po několika lekcích je i naprostý začátečník schopný vést základní dialog v cizím jazyce a po dvou semestrech výuky je student schopen se posunout o jednu jazykovou úroveň výše dle evropského referenčního rámce (v závislosti na typu a intenzitě kurzu).

Němčina, konverzace B2

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Němčina, konverzace B2

| Po, Út a Čt 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Anděl Radlická 3 Praha 5

Němčina, obecný kurz A1-I

| Po 18:00 - 20:15 | 24 lekcí | Jipka - Anděl Radlická 3 Praha 5

Němčina, obecný kurz A1-I

| Po, Út a Čt 17:00 - 19:15 | 24 lekcí | Jipka - Karlín Karlínské náměstí 8 Praha 8

Němčina, obecný kurz A1-I

| Po, St a Čt 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Němčina, obecný kurz A2-I

| Po 18:45 - 20:15 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Němčina, obecný kurz A2-I

| Po, Út a St 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Němčina, obecný kurz A2-II

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Ruština, obecný kurz A1-I

| Po 18:30 - 20:45 | 24 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Ruština, obecný kurz A1-I

| Po 15:45 - 18:00 | 24 lekcí | Jipka - Plzeň Rooseveltova 9 Plzeň

Ruština, obecný kurz B1-I

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Butovice Nušlova 4 (nad Škoda Auto) Praha 5

Španělština, na dovolenou, A1

| Po a St 15:15 - 16:45 | 10 lekcí | Jipka - Plzeň Rooseveltova 9 Plzeň

Španělština, na dovolenou, A1

| Po a St 17:30 - 19:00 | 4 lekce | Hradec Králové , S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové

Španělština, obecný kurz A1-I

| Po 18:00 - 20:15 | 24 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Španělština, obecný kurz A2-I

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Španělština, obecný kurz A2-I

| Po, Út a St 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Palmovka Zenklova 305/11 Praha 8

Angličtina, opáčko A1

| Po 17:00 - 18:30 | 24 lekcí |

Němčina, konverzace B2

| Po 17:00 - 18:30 | 12 lekcí |

Angličtina, kurz třetího věku A2

| | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1

Angličtina, business B2-I

| Út 17:00 - 18:30 | 12 lekcí | Jipka - Národní Národní 416/37 (Palác Platýz) Praha 1