Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Moderní obchodní sedmiboj

Udělejte ze svých obchodníků vítězný obchodní tým!

Úspěšnou firmu nedělají jen kvalita zboží a služeb a jejich cena, ale ve velké míře ji určuje také kvalita a dovednost obchodníků. A kvalitu a dovednosti obchodníků určuje zase nejen jejich nadání a talent, ale také jejich soustavný trénink a příprava. Ačkoli si mnoho firem uvědomuje, že rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců představují konkurenční výhodu, zároveň je dost těch, kteří vzdělávání a trénink považují za zbytečný luxus.

Obchodníci patří mezi skupiny zaměstnanců, jejichž čas bývá nejdražší a zároveň se - vlivem hesla: „náš zákazník, náš pán“ - organizuje nejhůře. Na druhou stranu jsou ale jejich kvalita a schopnosti klíčové pro obchodní úspěch firmy. Jak z toho ven? Na tuto otázku hledal odpověď námi realizovaný vzdělávací program „Moderní obchodní sedmiboj“.

Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl realizován v období 3/2012 – 6/2014. Cílem tohoto projektu byl vznik 7 vzdělávacích modulů, které se formou blended – learningu zaměřují na současné trendy v obchodu, ať již využívání sociálních sítí pro prodej, profesionální grafiku v obchodních nabídkách, nebo nácviky složitých komunikačních situací a obchodních jednání se zkušenými lektory.

 

Přehled vzdělávacích modulů 

  • Design a grafika v prezentaci pro obchodníky - prodejte Vašimi materiály
  • Prezentace pro obchodníky - prodejte Vaším projevem!
  • Moderní cesty k akvizici a udržování vztahů se zákazníky (nejen) přes sociální sítě
  • Business etiketa a image pro obchodníky – buďte „IN“
  • Simulace stresových situací obchodníků I: chyby v akvizičním procesu
  • Simulace stresových situací obchodníků II: vyjednávání s komplikovaným klientem
  • Simulace stresových situací obchodníků III: vystupování před kritickým publikem

 

Vzdělávací moduly jsou samostatné, na sobě nezávislé. Důraz je kladen na vysokou efektivitu investovaného času účastníků podpořenou moderními metodami a maximální flexibilitou výuky.  Účastník si nejprve pomocí e-learningového kurzu sám nastuduje vstupní teorii probíraného tématu. E-learningový kurz je doplněn výukovými videonahrávkami, řadou cvičení, rozsáhlým pracovním sešitem a závěrečným testem. Takto připraven absolvuje jednodenní kurz s lektorem. Protože na kurzu již není potřeba ztrácet čas teorií, je možné jej plně věnovat praktickému nácviku.
K dalšímu, rozšiřujícímu studiu, zopakování si již probraného nebo k otestování si vlastních znalostí může účastník opět využít e-learningový portál. Na závěr každého vzdělávacího modulu účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu.

 

Všechny moduly byly ověřeny v rámci pilotáže ve Zlínském kraji – pilotními kurzy úspěšně prošlo 70 osob.

Bližší informace naleznete na www.obchodnisedmiboj.cz

Decor_right
Iko_up