Nabídka kurzů aneb který kurz si vybrat

Vyučované jazyky

Na základě letitých zkušeností víme, že většina klientů potřebuje nabýt či prohloubit jazykové znalosti především v nejběžnějších světových jazycích, ať už kvůli lepšímu uplatnění v zaměstnání, kvůli studijním pobytům či stážím anebo jen tak ze zájmu. Specializujeme se proto na výuku:

 • angličtiny
 • němčiny
 • španělštiny
 • francouzštiny
 • italštiny
 • ruštiny

Tyto jazyky jsou rodnou řečí více než jedné miliardy lidí po celém světě. Jejich význam je o to větší, že coby druhým nebo dalším jazykem se jím domluví další miliardy obyvatel v mnoha zemích světa a jakožto oficiální komunikační prostředek je používá řada světových institucí, nevládních organizací či nadnárodních firem.

Kromě těchto šesti jazyků naleznete v naší nabídce také čínštinu (na brněnské pobočce) a češtinu pro cizince (v Praze a Hradci Králové).

Kurzy se dále dělí na obecné či konverzační, popřípadě zaměřené na gramatiku. Dále nabízíme kurzy připravující na mezinárodní zkoušky, kurzy pro děti a teenagery, kurzy připravující na státní maturitu, kurzy pomaturitního studia a kurzy profesně či tematicky orientované.

Jazykové úrovně

Všechny naše kurzy realizujeme v mnoha jazykových úrovních a pokrýváme tak celou škálu Společného evropského referenčního rámce.* V jednotlivých kurzech se vzdělávají studenti se stejnou jazykovou úrovní a právě jim na míru je vybírána učebnice i látka, která se v kurzech probírá. Kurz v Tutoru tak může absolvovat jak naprostý začátečník, tak i ten, kdo už se danému jazyku věnuje několik let. Při pravidelné docházce vám pak garantujeme posun o jednu jazykovou úroveň výše během dvou semestrů (v závislosti na intenzitě kurzu). Každý student může získat závěrečný certifikát o absolvování kurzu a dosažené úrovni na základě docházky do kurzu.

Pokud si nejste jistí, která úroveň je pro vás nejvhodnější, kontaktujte nás nebo si vyplňte rozřazovací test vyvinutý speciálně pro naše kurzy.

Délka a intenzita kurzů

Naši metodici i lektoři vědí, že ke zvládnutí cizího jazyka jsou důležité dvě věci – motivace studenta a pravidelnost výuky. V Tutoru vás bude motivovat jednak lektor svým entuziastickým přístupem, jednak moderní pojetí učebnice využívající aktuální témata i reálné situace a v neposlední řadě také aktivita spolužáků ve vašem kurzu. Pravidelnost je pak zajištěna pevně daným a neměnným rozvrhem kurzu, do kterého se přihlásíte, a předem danou hodinovou dotací. Na rozdíl od některých jazykových škol v Tutoru i v případě nemoci lektora či při jiných nepředvídatelných událostech nahrazujeme odpadlé hodiny na konci kurzu. U nás tedy přesně víte, za kolik vyučovacích hodin platíte.

Na základě svých časových možností můžete volit kurzy v intenzitě:

 • 2× 2 hodiny týdně (dohromady 60 hodin, tj. jeden semestr)
 • 1× 2 hodiny týdně (dohromady 60 hodin, tj. dva semestry)
 • 1× 2 hodiny týdně (dohromady 30 hodin, tj. polovina semestru)
 • 1× 4 hodiny za 14 dnů (víkendové – dohromady 60 hodin, tj. dva semestry)
 • jiná intenzita – například celoroční pomaturitní studium, intenzivní letní kurzy, kratší profesní kurzy apod.)

Délka jedné vyučovací lekce je 45 minut.

*SERR – Společný evropský referenční rámec je systém definující šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka umožňující vzájemné srovnání znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.