Nové
pracovní sešity

Skvělý doplněk k našim individuálním nebo skupinovým lekcím.

Nové pracovní sešity od Tutoru budou skvělou pomůckou při Vaší přípravě na přijímací zkoušky, maturitu či vysněnou vysokou školu. Pod odborným dohledem garantů autoři vytvořili skvělé materiály, které po obsahové stránce odpovídají požadavkům u přijímacích zkoušek i u státní maturity. Budete mít možnost vyzkoušet si různé úlohy a cvičení podobné těm, jež Vás budou čekat u přijímacího řízení.

Na střední školy

Pracovní sešit | Tutor
Český jazyk – Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

Pracovní sešit | Tutor
Český jazyk – Příprava na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

Pracovní sešity | Tutor
Matematika – Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

Pracovní sešity | Tutor
Matematika – Příprava na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

Na maturitu

Pracovní sešit | Tutor
Čeština – Příprava na státní maturitu

Pracovní sešit | Tutor
Matematika – Příprava na státní maturitu

Pracovní sešit | Tutor
Anglický jazyk – Příprava na státní maturitu

Na vysoké školy

Pracovní sešit | Tutor
NSZ® Základy spol. věd – Příprava na přijímací zkoušky nejen na právnické fakulty

Pracovní sešit | Tutor
NSZ® Obecné studijní předpoklady – Příprava na přijímací zkoušky nejen na právnické fakulty

Pracovní sešit | Tutor
Testy studijních předpokladů – Příprava na přijímací zkoušky na MU

Pracovní sešit | Tutor
Psychologie – Příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu

Pracovní sešit | Tutor
Fyzika – Příprava na přijímací zkoušky na lékařské fakulty

Pracovní sešit | Tutor
Chemie – Příprava na přijímací zkoušky na lékařské fakulty

Pracovní sešit | Tutor
Biologie – Příprava na přijímací zkoušky na lékařské fakulty

 

Společnost Tutor, s.r.o., není organizátorem Národních srovnávacích zkoušek.