Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 40 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: PK10145015
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Při objednání tohoto výhodného balíčku (čeština + matematika) ušetříte až 1000 Kč.

 

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia? Potřebuje Vaše dítě vysvětlit nebo procvičit učivo českého jazyka a matematiky, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že jej u přijímaček nic nezaskočí a bude perfektně připravené?

 

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vašemu páťákovi milými průvodci na cestě učivem českého jazyka i matematiky.

 

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)

 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

 

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky
 • záludné otázky, se kterými se žák nesetká při klasické výuce, ale jsou u přijímaček

 

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • pravopis (psaní i/y, velkých písmen)
 • pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně)
 • slovotvorba (členění slova)
 • slovní význam (víceznačnost, synonymie)
 • slovní druhy (přehled slovních druhů a jejich rozeznávání)
 • rozbor věty, základní skladební dvojice
 • čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení
 • sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost
 • literatura – technika čtení, členění literatury
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

 

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti oboru přirozených čísel
 • vztahy a závislosti mezi čísly
 • práce se základními geometrickými objekty
 • jednoduché geometrické konstrukce
 • počítání obvodu obrazce a obsahu obrazce pomocí čtvercové sítě
 • práce s jednotkami délky, obsahu, hmotnosti a času
 • rozpoznávání jednoduchých těles
 • práce se strukturovanými daty
 • tabulka, jednoduchý graf
 • řešení elementárních slovních úloh a jednoduchých aplikačních úloh a problémů

 

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo češtiny i matematiky. Rádi vysvětlí látku, na kterou žáci chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro úspěch Vašeho dítěte u přijímacích zkoušek z obou předmětů.

 

Investujte i Vy do budoucnosti svého dítěte, ať ho u přijímaček nic nezaskočí.


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 40 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: PK10145015
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up