Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Přijímačky z češtiny a matematiky - 9. třída

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 80 × 45 minut
Místo konání: Pobočka ČB - ulice Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice
Kód termínu: PK10145067
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-

Při objednání tohoto výhodného balíčku (čeština + matematika) ušetříte až 1000 Kč.

 

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Potřebujete vysvětlit nebo procvičit učivo matematiky a českého jazyka a literatury, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že Vás u přijímaček nic nezaskočí a budete perfektně připraveni?

 

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vám milými průvodci na cestě učivem matematiky a českého jazyka a literatury.

 

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)

 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

 

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky
 • záludné otázky, se kterými se nesetkáte při klasické výuce, ale jsou u přijímaček

 

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní význam a pojmenování
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)
 • literární směry
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

 

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu

 

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo češtiny i matematiky. Rádi Vám vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro Váš úspěch u přijímacích zkoušek z obou předmětů.

 

Investujte i Vy do své budoucnosti, ať Vás u přijímaček nic nezaskočí.


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 80 × 45 minut
Místo konání: Pobočka ČB - ulice Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice
Kód termínu: PK10145067
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-
Decor_right
Iko_up