Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Přijímačky z matematiky - 9. třída

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 40 × 45 minut
Místo konání: Pobočka ČB - ulice Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice
Kód termínu: PK10145066
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Potřebujete vysvětlit nebo procvičit učivo matematiky, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že Vás u přijímaček nic nezaskočí a budete perfektně připraveni?

 

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vám milými průvodci na cestě učivem matematiky.

 

TIP: Potřebujete získat jistotu i v českém jazyce a literatuře? Objednejte si výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka!

 

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)

 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

 

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé druhy matematických úloh, které jsou součástí přijímaček
 • vysvětlení matematických úloh, se kterými se nesetkáte v hodinách matematiky, ale jsou u přijímaček

 

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 

Tematická náplň kurzu:

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu

 

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo matematiky. Rádi Vám vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro Váš úspěch u přijímací zkoušky z matematiky.

 

Investujte i Vy do své budoucnosti, ať Vás u přijímaček nic nezaskočí.

 


 


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 40 × 45 minut
Místo konání: Pobočka ČB - ulice Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice
Kód termínu: PK10145066
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up