Přijímačky z češtiny – 5. třída

10. 2. 2018 - 7. 4. 2018, So sudé 10:00–13:20
1x za 14 dnů a méně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: PK10145220
Další termíny nejsou k dispozici

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia? Potřebuje Vaše dítě vysvětlit nebo procvičit učivo českého jazyka a literatury, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že jej u přijímaček nic nezaskočí a bude perfektně připravené?

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vašemu páťákovi milými průvodci na cestě učivem českého jazyka a literatury.

TIP: Potřebuje Vaše dítě získat jistotu i v matematice? Objednejte mu výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka!

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)
 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury
 • odpovědi na záludné otázky, se kterými se žák nesetká v hodinách češtiny, ale jsou u přijímaček
 • sylabus k nahlédnutí zde

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu:

 • pravopis (psaní i/y, velkých písmen)
 • pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně)
 • slovotvorba (členění slova)
 • slovní význam (víceznačnost, synonymie)
 • slovní druhy (přehled slovních druhů a jejich rozeznávání)
 • rozbor věty, základní skladební dvojice
 • čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení
 • sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost
 • literatura – technika čtení, členění literatury
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi vysvětlí látku, na kterou žáci chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro úspěch Vašeho dítěte u přijímací zkoušky z češtiny.

Investujte i Vy do budoucnosti svého dítěte, ať ho u přijímaček nic nezaskočí.


Další termíny nejsou k dispozici