Přijímačky z češtiny – 9. třída

11. 10. 2020 - 28. 3. 2021, Ne 12:15 - 14:30
1x za 14 dnů (jedno setkání trvá 3×45 minut, celkem 36 lekcí)
Praha 8 - Karlín - Karlínské náměstí 8 Praha 8
Kód termínu: 2020-SS9C6K2Z

Chcete být perfektně připraveni na přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Potřebujete vysvětlit nebo procvičit učivo z českého jazyka a literatury, které je náplní zkoušky?  Mějte jistotu, že Vás u přijímaček nic nezaskočí. S námi budete perfektně připraveni.

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vám milými průvodci na cestě učivem českého jazyka a literatury.

Co kurz nabízí?

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování typových úloh, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury
 • záludné otázky, se kterými se žák nesetká při klasické výuce, ale jsou u přijímaček
 • intenzivní skupinovou výuku (max. 15 žáků ve skupině)
 • obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury

 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů a jejich transpozice (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní zásoba a význam pojmenování v daném kontextu
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a jak zvládnout time management a stres během ostré zkoušky
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

Podle čeho se v kurzu učí?

 • pracovní sešit ČJ (vytvořený společností Tutor, s.r.o.), který obdržíte zdarma
 • doplňkové studijní materiály (prezentace, grafy, handouty, testy)

Kdo v našich kurzech vyučuje?

 • kvalifikovaní, zkušení a přátelští lektoři, kteří ke zvolené látce a výuce přistupují velmi pečlivě, jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo češtiny
 • lektoři, kteří rádi vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo ji ve škole nepochopili, a udělají vše pro Váš úspěch u přijímacích zkoušek

Nově možnost rozložení kurzovného do splátek. Zajímá Vás více? Napište nám či zavolejte na zákaznickou linku 210 084 210. Osobně se na Vás těšíme v našich klientských centrech.

Myslíte, že by se kurz mohl hodit i někomu jinému? Sdílejte ho!

Co říkají naši klienti