Přijímačky z češtiny – 9. třída

27. 1. 2018 - 24. 3. 2018, So sudé 10:00–13:20
1x za 14 dnů a méně, sudý (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 20 lekcí)
Pobočka Radnická - Radnická 1 Brno
Kód termínu: PK10145231
Další termíny nejsou k dispozici

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Potřebujete vysvětlit nebo procvičit učivo českého jazyka a literatury, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že Vás u přijímaček nic nezaskočí a budete perfektně připraveni?

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vám milými průvodci na cestě učivem českého jazyka a literatury.

TIP: Potřebujete získat jistotu i v matematice? Objednejte si výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka!

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)
 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek, které jsou součástí přijímaček z českého jazyka a literatury
 • odpovědi na záludné otázky, se kterými se nesetkáte v hodinách češtiny, ale jsou u přijímaček
 • sylabus k nahlédnutí zde

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu:

 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní význam a pojmenování
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)
 • literární směry
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • dílčí i souhrnné cvičné testy (včetně zvládnutí vyplnění testu „na čas“)

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi Vám vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro Váš úspěch u přijímací zkoušky z češtiny.

Investujte i Vy do své budoucnosti, ať Vás u přijímaček nic nezaskočí.


Další termíny nejsou k dispozici