Intenzivní roční kurz – příprava na SŠ (ČJ,M,AJ)

6. 11. 2023 - 23. 4. 2024, Po, Út a St 09:00 - 12:00
3x4 (jedno setkání trvá 4×45 minut, celkem 272 lekcí)
Praha 8 - Karlín - (Karlínské náměstí 8) Praha 8
Kód termínu: 2023-RPKSS
Další termíny nejsou k dispozici

Nevyšly Ti přijímačky na střední školu?

Nic si z toho nedělej! Studuj rok s Tutorem a příští rok je zvládneš levou zadní!

Kurz roční přípravy je určen pro všechny, kteří se nedostali z 9. třídy ZŠ na střední školu, a pro ty, kteří se chtějí intenzivně připravit na přijímačky v příštím roce a složit mezinárodní zkoušku z angličtiny.

To nejdůležitější:

Do kurzu Tě přijmeme bez přijímaček!

Kde a kdy kurz probíhá?

 • kurz probíhá od 6. 11. 2023 do 23. 4. 2024
 • výuka probíhá od pondělí do středy (9:00 – 12:15)  2 x 90 minut
 • kurz budeš navštěvovat v centru Prahy na Karlínském náměstí

Co je obsahem kurzu?

 • kurz je zaměřen na přípravu k jednotným přijímacím zkouškám na sš a gymnázia (čeština a matematika) a k přípravě k mezinárodní zkoušce z angličtiny (FCE,CAE)
 • celkem se jedná o 68 výukových dní; každý den je věnován jednomu předmětu
 • kurzem Tě provedou kvalifikovaní, zkušení a přátelští lektoři, kteří Ti pomůžou zhodnotit, jak dobře na tom se znalostmi jsi a co je ještě třeba doplnit
 • dovíš se informace o struktuře testů, budeš si nacvičovat typové úlohy, nacvičíš si time management při řešení testů a zaměříš se na látku, ve které se často chybuje
 • zkusíš si zkoušky nanečisto z češtiny a matematiky, takže před oficiálním termínem si dopiluješ už jen případné nedostatky
 • součástí kurzu jsou tzv. mock testy, které nasimulují reálnou zkoušku z angličtiny
 • pracovní sešity z češtiny a matematiky (vytvořený společností Tutor, s.r.o.) obdržíš zdarma
 • na konci kurzu obdržíš certifikát o absolvování kurzu

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů a jejich transpozice (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní zásoba a význam pojmenování v daném kontextu
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu

Cena kurzu:

Cena kurzu je 44 999 Kč.

Kurzovné je možné hradit po měsících.

Kurz nespadá pod akreditaci MŠMT. Ke kurzu negarantujeme status studenta.

Chcete vědět ještě víc?

Neváhejte se obrátit na naše klientské centrum, rádi vám jakékoliv informace doplníme.

Další termíny nejsou k dispozici

Myslíte, že by se kurz mohl hodit i někomu jinému? Sdílejte ho!

Dotazy

Chcete o všem vědět jako první?

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

Zákaznické centrum

Praha

Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Dotazy

Po: 9:00–17:00, St: 9:00–17:00

Chcete o všem vědět jako první?

Jste přihlášeni! Něco se nepovedlo.

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Zákaznická centra

Praha

Karlínské náměstí 8

186 00 Praha 8

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

Navigace

Kontakt

Blog

O Tutoru

Vše o nákupu

Aktuality

Kariéra

Dotazy

Po: 9:00–17:00, St: 9:00–17:00

Chcete o všem vědět jako první?

Jste přihlášeni! Něco se nepovedlo.

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Navigace

Kontakt

Blog

O Tutoru

Vše o nákupu

Aktuality

Kariéra

Zákaznická centra

Praha

Karlínské náměstí 8

186 00 Praha 8

 

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00