Anketa Ředitel roku 2019/18

Ředitelem roku se v naší anketě stal Jiří Vymětal z Olomouce.

Řada z vás sledovala naši na podzim vyhlášenou anketu Ředitel roku, mnozí i zaslali nominaci. Pak zasedla odborná porota a dnes byli v prostorách Edua Group slavnostně vyhlášeni vítězové. Absolutním vítězem a držitelem titulu ředitel roku pro školní rok 2018/19 se stal Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11. Ten vyhrál i v samostatné kategorii základních škol. Vítězkou v kategorii malotřídek se stala Iveta Marušáková, ředitelka ŽŠ a MŠ Plavsko na Jindřichohradecku. V kategorii středních škol zvítězil Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová.

A vyhlášení stálo za to, o zajímavá slova ředitelů i porotců komentující české školství nebyla nouze. Nechyběly ani emoce. Ředitelé byli rádi, že si jejich práce a úsilí někdo všiml a ocenil je.


Všech deset finalistů a odborná porota.


Naše akademická ředitelka Míla Vondráková k celému projektu řekla:

„V rámci letošního prvního ročníku ankety Ředitel roku jsme obdrželi osmdesát nominací z celé republiky. Nominovat mohl kdokoli, většina nominujících ovšem byli rodiče, studenti nebo učitelé. Odborná porota, v níž figurovali akademici i lidé z praxe, pak vybrala vítěze v jednotlivých kategoriích a vítěze absolutního. Účelem celého projektu, který chceme v dalších ročnících rozvíjet a rozšiřovat, bylo zviditelnit nelehkou a velmi zodpovědnou práci ředitelů škol. Podobné ocenění zde dosud na celostátní úrovni chybělo.“

A takto se k našemu projektu vyjádřil člen odborné poroty Václav Trojan, ředitel Ústavu dalšího rozvoje pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě UK:

„Ředitele školy bych přirovnal ke kapitánovi lodi, je naprosto zásadní postavou českých škol. Může motivovat lidi, vnést do školy pozitivního ducha, přicházet se zajímavými projekty, nebo být naopak brzdou. U řady nominovaných bylo vidět, že nečekají na Godota, pracují s prostředky, které mají, a hledají příležitosti i v současných podmínkách, jež v českém školství panují.

Absolutní vítěz a vítěz v kategorii základních škol

U absolutního vítěze a zároveň vítěze v kategorii základních škol Jiřího Vymětala nominující i porota oceňovali například lidský a empatický přístup k žákům i všem zaměstnancům školy včetně toho, že zná všech 287 žáků jménem; jeho pojetí školy jako otevřené instituce pro všechny; zavedení volitelných předmětů na druhém stupni ZŠ; modernizaci školy včetně výrazné inovace počítačového vybavení; aktivní využívání Facebooku, Instagramu a webu k propagaci školy; princip neustále otevřených dveří pro rodiče jak do výuky, tak do mnoha odpoledních akcí; zřízení sportovních koutků na chodbách, kde mohou žáci o přestávkách trávit čas; projekty naučné botanické stezky, štafetového běhu, vánočního jarmarku; podpora školního divadla a vzniku školní kapely; podpora environmentální výchovy a řadu dalších věcí.


Absolutní vítěz a zároveň vítěz v kategorii základních škol Jiří Vymětal.

Vítězka v kategorii malotřídek

U vítězky v kategorii malotřídek Ivety Marušákové nominující i porotu zaujalo například to, že ke všem dětem ředitelka přistupuje pozitivně, snaží se na nich najít hlavně klady, nikdy o nich nemluví v negativních konotacích. Stejně pozitivně jedná i s rodiči, ti k ní nechodí „na kobereček“, ale spíše pro uklidnění, že všechno se dá řešit. Zavedla koncept týdenních plánů, přes něž škola dává rodičům vědět, co děti v daném týdnu čeká, co budou probírat, a dále slouží jako podklad k sebehodnocení pro děti a ke slovnímu hodnocení ze strany učitele po každém týdnu. Také představila celoroční hru „Strážci lesa“, která děti provází celým školním rokem jako tenká červená nit. Za jejího působení se popularita její „vesnické“ školy zvýšila tak, že je kapacitně zcela vytížena.


Vítězka v kategorii malotřídek Iveta Marušáková.

Vítěz v kategorii středních škol

U vítěze v kategorii středních škol Andrzeje Bartośe nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že reflektuje trendy na trhu práce ve vztahu k novým oborům, které rozšiřuje a modernizuje. Příkladem tohoto přístupu je provázanost učebních oborů malíř, podlahář a montér suchých staveb, která snižuje studijní neúspěšnost. V rámci prvního ročníku studenti získají dostatečné teoretické, a především praktické podněty k tomu, aby měli možnost se vyprofilovat, a v ročníku druhém se specializují již pouze na obor, kterému se budou po zbytek studia věnovat. Škola díky řediteli úzce spolupracuje s firmami například v rámci projektových dní školy nebo slavnostního vyřazování žáků, kdy se úspěšní absolventi mohou představit svým budoucím potenciálním zaměstnavatelům. Ředitel zajistil prostředky pro řadu náročných projektů, které poté úspěšně zrealizoval, například kompletní rekonstrukce výukového centra, jídelny s vývařovnou nebo Domova mládeže; dále zajistil nadstandardní výbavu školy audiovizuální a IT technikou. Škola získala jako první v ČR titul Ekoškola.


Vítěz v kategorii středních škol Andrzej Bartoś.

 

Vítězní ředitelé získali řadu cen od partnerů ankety Ředitel roku, jimiž jsou vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, společnost Top Vision zaměřená na manažerské a firemní vzdělávání, časopis Řízení školy a časopis Rodina a škola. Hlavní cenou pro školu absolutního vítěze byla barevná tiskárna Samsung Multifunction Xpress C460FW od EDUkační LABoratoře.