Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Aktuální otázky nového občanského zákoníku - zásadní témata NOZ a jejich řešení

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00544638
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 490,- Kč bez DPH
4 222,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úskalí a rozpory nového občanského zákoníku, judikáty a novela NOZ 2016

Nový občanský zákoník přinesl v roce 2014 řadu změn v oblasti soukromého práva. V průběhu jeho uplatňování v praxi se však objevilo i mnoho nejasností. Některé z nich je dosud těžké jednoznačně vyřešit vzhledem k chybějící judikatuře, řada rozporů je po dvou letech účinnosti NOZ předmětem novelizace. Ta s sebou přináší i změny navazujících předpisů. Získejte přehled o nejdiskutovanějších otázkách nového občanského zákoníku, seznamte se s dostupnými judikáty i s řešeními obsaženými v novele NOZ. Podívejte se na rozpory tohoto právního předpisu očima odborníků a získejte přehled o aktuálních změnách a jejich možných dopadech v praxi.

 

Co vám akce přinese?

 • seznámíte se s aktuálními a nejvíce diskutovanými tématy NOZ
 • získáte přehled o sporných ustanoveních, která způsobují problémy v praxi
 • objevíte možná řešení nejasností na základě dostupných judikátů a názorů odborníků
 • obdržíte přehlednou analýzu aktuální novely NOZ a navazujících legislativních změn
 • obohatíte své znalosti díky aktuálním poznatkům z praxe zkušené lektorky
 • získáte odpovědi na své otázky týkající se aplikace ustanovení NOZ v praxi

 

Komu akci doporučujeme?

 • odborné právnické veřejnosti
 • majitelům a jednatelům společností
 • vyššímu a střednímu managementu
 • personalistům

 

Program akce

Vybraná ustanovení a aktuální změny NOZ

 • úprava podmínek rozhodování o omezení svéprávnosti fyzické osoby
 • úprava předpokladů pro zaměstnávání osob starších 15 let
 • sepsání plné moci ve formě notářské listiny
 • péče o jmění dítěte a jejich změny
 • pořizování závěti osob nevidomých a osob se smyslovým postižením
 • společné jmění a podíly v obchodních společnostech
 • otázky dědického práva
 • znovuzavedení předkupního práva
 • potíže s pojmy „pobočné odborové organizace“ a „pobočné organizace zaměstnavatelů“
 • požadavky na úpravu názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností NOZ
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00544638
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 490,- Kč bez DPH
4 222,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up