Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00742440
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Identifikujte rizika a předcházejte pracovním úrazům i nemocem z povolání

Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků musí zaměstnavatelé nejen kvůli příslušným zákonům, ale také v zájmu prevence problémů spojených s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Získejte dobrou orientaci v právních předpisech v oblasti BOZP, naučte se na praktických příkladech analyzovat rizika a poznejte psychologické souvislosti riskantního či nedbalého jednání. Zástupci malých společností se na tomto kurzu naučí hodnotit rizika a přijímat účinná opatření, zatímco účastníci z větších firem získají ucelenou představu o činnosti odborného poradce BOZP a budou umět definovat své požadavky i kontrolovat výsledky jeho práce.

 

Cílová skupina

 • malým a středním zaměstnavatelům
 • OSVČ podnikajícím se zaměstnanci
 • specialistům v oblasti BOZP/PO z výrobních, logistických a obchodních společností
 • HR manažerům a personálním specialistům

 

Přínosy kurzu pro Vás

 • získáte přehled o základní legislativě v oblasti BOZP
 • seznámíte se s veškerou povinnou dokumentací
 • dozvíte se, jak účinně předcházet pracovním úrazům a nemocím z povolání
 • osvojíte si účinné a srozumitelné metody vyhledávání a hodnocení rizik
 • porozumíte psychologickým souvislostem vzniku nebezpečných a ohrožujících situací
 • díky bohaté fotodokumentaci z výrobního, logistického i kancelářského prostředí snadno pochopíte různé způsoby porušení pravidel i jejich prevenci

 

Osnova kurzu

BOZP – klíčové povinnosti zaměstnavatele

 • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
 • dokumentace a záznamy BOZP
 • identifikace rizik s přihlédnutím ke specifikům výrobních společností
 • prevence rizik v oblasti BOZP
 • systém odpovědností a školení v BOZP
 • audit BOZP na praktických příkladech
 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP, interní auditor BOZP
 • kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce

Prevence rizik a vzniku pracovních úrazů

 • psychologie bezpečnosti práce
 • praktický přístup k analýze rizik a registru rizik
 • „skoronehody“ (nebezpečné situace s velkým potenciálem rizika) – podpora jejich hlášení a nakládání s nimi
 • outsourcing BOZP – nástrahy a výhody
 • schopnost zaměstnance a manažera vnímat a znát rizika při práci
 • moderní motivační metody k proaktivnímu chování zaměstnanců v BOZP/PO
 • diskuse, doporučení lektora
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00742440
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up