Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Celní problematika pro podnikovou praxi - celní řízení v kostce

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744373
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 990,- Kč bez DPH
6 037,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Získejte aktuální přehled v oblasti celního řízení a připravte se na budoucí změny

České celnictví prochází obdobím rozsáhlých změn, které mají zásadní dopad na podnikání. Bylo zavedeno dvoustupňové řízení, snížil se počet celních úřadů. V dohledné době lze očekávat také podstatné změny v evropských předpisech v oblasti celnictví, zejména v celním kodexu. Rozšiřte si své znalosti celní problematiky díky srozumitelnému výkladu právních předpisů a seznamte se s novinkami i s připravovanými změnami českého celního řádu, na jehož přípravě se podílí i lektor tohoto kurzu. Vyzkoušejte si na praktických příkladech práci s evropským celním sazebníkem a osvojte si správné postupy pro všechny fáze celního řízení.

 

Co vám kurz přinese?

 • seznámíte se s důležitými celními předpisy prostřednictvím kvalifikovaného výkladu
 • získáte informace o chystaných legislativních změnách a o vývoji soudní judikatury v celní praxi
 • poznáte zjednodušené postupy v celním řízení a dopady jejich používání, včetně elektronického celního řízení
 • osvojíte si vše podstatné pro úspěšné provádění celního řízení
 • dozvíte se o nejdůležitějších připravovaných změnách české i evropské legislativy v celní oblasti
 • na příkladech z praxe si vyzkoušíte práci s celním sazebníkem EU (TARIC)

 

Komu kurz doporučujeme?

 • dovozcům a vývozcům zboží mimo EU
 • přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení
 • zástupcům firem obchodujících se třetími zeměmi
 • provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů
 • pracovníkům poradenských firem
 • majitelům a jednatelům malých a středních společností

 

Program akce

Legislativa související s celní problematikou

 • základní hmotněprávní předpisy z oblasti celnictví (evropská i národní úprava)
 • procesní předpisy (daňový, správní a kontrolní řád)
 • aplikace soudní judikatury v celním řízení

Celní řízení v podnikové praxi

 • organizační uspořádání celní správy, věcná působnost v oblasti cla a daní
 • provádění celního dohledu a celního řízení
 • aplikace obchodně politických opatření (licenční řízení, zboží dvojího užití)
 • způsoby stanovení celní hodnoty zboží
 • základní celní režimy, režimy s hospodářskými účinky a jejich použití
 • elektronické celní řízení a zjednodušené postupy
 • zajištění, platba a zánik celního dluhu
 • následná kontrola po propuštění zboží, dodatečné vyměření celního dluhu
 • oprava celních prohlášení, řádné a mimořádné opravné prostředky

Modernizace celního kodexu

 • informace o stavu přípravy modernizovaného celního kodexu
 • nejdůležitější očekávané změny a jejich dopad na podnikovou praxi

Diskuse, zodpovězení dotazů

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744373
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 990,- Kč bez DPH
6 037,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up