Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt-Pá: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 14 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741934
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 990,- Kč bez DPH
7 247,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem

Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic.

 

Co vám kurz přinese?

 • prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky
 • osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti
 • získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe

 

Komu kurz doporučujeme?

 • majitelům a jednatelům menších firem
 • finančním manažerům menších firem
 • pracovníkům controllingových oddělení
 • hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance

 

Program akce

Controlling

 • formy a metody
 • kritéria a měřítka

Základní pojmy z oblasti financí

 • manažerské účetnictví
 • výsledovka, rozvaha a cash flow – vzájemné propojení

Finanční plánování a rozpočtování

 • pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
 • nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
 • nastavení motivace

Finanční controlling

 • získávání a řízení finančních zdrojů
 • provozní cash flow, pohledávky a zásoby
 • řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu

Nástroje finančního controllingu

 • ukazatele rentability
 • ukazatele aktivity a likvidity
 • ukazatele zadluženosti a solventnosti

Investiční controlling

 • klasifikace a fáze investic
 • tradiční metody hodnocení investic
 • dynamické metody hodnocení investic – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento
 • nové přístupy v hodnocení investic – DCF, EVA
 • financování a sledování investic

Nákladový controlling

 • pravidla pro kalkulaci přímých a nepřímých nákladů na jednotlivé produkty
 • modelování nákladů
 • nákladové kalkulace a alokace
 • úspory a úsporná opatření

Závěrečné shrnutí

 •  souhrnné praktické příklady
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt-Pá: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 14 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741934
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 990,- Kč bez DPH
7 247,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up