Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Jednatel společnosti s ručením omezeným - práva a povinnosti statutárního orgánu

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00641975
Obchodní podmínky
Cena kurzu
8 990,- Kč bez DPH
10 877,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Výkon funkce jednatele s. r. o. v souvislosti s aktuální legislativou

Řeč zákonů není srozumitelná pro každého, avšak v praxi se vyplatí je znát. Získejte proto přehled o zásadních právech, povinnostech i rizicích, která jsou spojena s rolí jednatele společnosti s ručením omezeným. Poznejte souvislosti každodenní praxe a všech důležitých paragrafů včetně ustanovení nového zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. Pod vedením zkušeného advokáta Oldřicha Barocha se na praktických příkladech seznámíte s problematikou jednatelské smlouvy, vztahů jednatele ke společnosti, společníkům i dalším osobám a získáte základní přehled o celkové právní úpravě společnosti s ručením omezeným.

 

Co vám akce přinese?

 • utvoříte si celkový přehled o právech a povinnostech jednatele s. r. o.
 • na příkladech z praxe pochopíte požadavky nové legislativy (občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích)
 • seznámíte se s nejčastěji opomíjenými riziky a možnostmi jejich eliminace
 • získáte doporučení pro správný postup řešení důležitých situací z reálné praxe jednatelů a společností
 • načerpáte zkušenosti a poznatky z praxe od zkušeného advokáta a vyměníte si zkušenosti s ostatními účastníky

 

Komu akci doporučujeme?

 • jednatelům společností s ručením omezeným
 • společníkům společností s ručením omezeným

 

Program akce

Jednatel jako statutární orgán

 • předpoklady a podmínky pro výkon funkce jednatele
 • vznik a zánik funkce jednatele
 • jednání a podepisování jménem společnosti s ručením omezeným

Vztah jednatele ke společnosti

 • povinnosti jednatele a jeho práva
 • smlouva o výkonu funkce (jednatelská smlouva)
 • pracovní smlouva – souběh s jednatelskou smlouvou
 • odměna jednatele
 • náhrada nutně nebo účelně vynaložených nákladů

Vztah jednatele k ostatním jednatelům, společníkům a dalším osobám

 • vztahy mezi jednateli – obchodní vedení
 • vztah jednatele ke společníkům a ostatním orgánům společnosti
 • jednatel a prokurista
 • jednatel a likvidátor

Ostatní povinnosti a úkoly jednatele

 • v oblasti účetnictví
 • v oblasti pracovněprávní

Odpovědnost jednatele

 • charakteristika odpovědnosti jednatele
 • soukromoprávní odpovědnost jednatele
 • odpovědnost jednatele z hlediska trestního a správního práva

Problematika společnosti s ručením omezeným

 • založení a vznik společnosti s ručením omezeným
 • zápis do obchodního rejstříku
 • vklad společníka a obchodní podíly ve společnosti s ručením omezeným
 • zrušení společnosti s ručením omezeným bez likvidace
 • zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací
 • zánik společnosti s ručením omezeným

Aktuální informace – dotazy a odpovědi

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00641975
Obchodní podmínky
Cena kurzu
8 990,- Kč bez DPH
10 877,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up