Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení podniku

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00644350
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 990,- Kč bez DPH
6 037,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Course_exclusive

Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy

Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují manažeři důležitá data o nákladech, výnosech i zisku. Komplexní informace k rozhodování jim může přinášet manažerské účetnictví, jež zahrnuje a využívá všechny složky informačního systému v účetní jednotce – účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví i statistiky. Seznamte se s tímto nástrojem, který se orientuje na řízení nákladů, výnosů i peněžních toků. Manažerské účetnictví vám umožní efektivní finanční řízení vaší společnosti a ukáže vám cesty, jak se úspěšně podílet na finančním řízení podniku.

 

Komu kurz doporučujeme?

 • manažerům-neekonomům na střední a top úrovni řízení
 • vedoucím pracovníkům mimo účetní sféru
 • všem, kdo se podílejí na finančním řízení podniku

 

Co vám kurz přinese?

 • zorientujete se v základních pojmech, finančních výkazech, plánech a analýzách
 • porozumíte rozdílům mezi manažerským a finančním účetnictvím
 • zorientujete se ve finančních výkazech, plánech a analýzách
 • pochopíte, jak využít manažerské účetnictví pro efektivní řízení podniku
 • pochopíte, čím manažerské účetnictví přispívá k efektivnějšímu řízení podniku
 • poznáte řadu praktických příkladů z oblasti finančního plánování a řízení

 

Program akce

9:00­–17:00

Úvod do manažerského účetnictví

 • manažerské vs. finanční účetnictví – předpoklady finančního řízení podniku
 • kdy maximalizovat zisk podniku a kdy obrat, hodnotové řízení podniku
 • nákladové účetnictví a účetnictví pro manažerské rozhodování
 • účetnictví a struktura ekonomických informací podniku
 • hlavní zásady podvojného účetnictví a oběh účetních dokladů
 • účetní závěrka, jak porozumět procesu a výkazům

Klíčové položky pro manažerské rozhodování

 • rozvaha – obsah a uspořádání
 • oběžná aktiva
 • výsledky hospodaření – výkaz zisků a ztrát
 • provozní výsledek hospodaření – tvorba vlastního kapitálu
 • cash flow
 • náklady a rentabilita
 • finanční analýza, finanční plán, finanční budget, finanční controlling
 • náklady na kapitál, cizí vs. vlastní kapitál, finanční páka
 • rentabilita, likvidita, efektivita
 • role nákladů v manažerském rozhodování
 • nákladový management a kalkulace
 • nákladové účetnictví
 • metody oceňování, optimalizace, množství a prodejní cena zásob

Příklady z praxe středně velkého podniku

 • manažerské kalkulace
 • manažerské pohledy – zákon o účetnictví vs. IFRS, měsíční manažerské finanční výkazy
 • finanční plánování – jak sestavit budget podniku
 • finanční řízení
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00644350
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 990,- Kč bez DPH
6 037,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up