Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Nákladový controlling - praktické řízení nákladů

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Čt-Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00641938
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 990,- Kč bez DPH
7 247,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor

Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků. Seznamte se s osvědčenými metodami nákladového controllingu na praktických ukázkách. Naučte se identifikovat nositele nákladů a posuzovat efektivitu interních pracovních postupů a procesů. Poznejte, jak odhalit oblasti s největším potenciálem úspor a jak zavést účinná úsporná opatření s dlouhodobým pozitivním dopadem.

 

Co vám kurz přinese?

 • osvojíte si základní pojmy spojené s nákladovým controllingem
 • pochopíte úlohu controllingu a seznámíte se s metodami snižování nákladů
 • uvědomíte si význam ekonomického vnímání procesů ve firmě
 • zjistíte, jak zefektivnit interní pracovní postupy a procesy v oblasti řízení nákladů
 • seznámíte se s problematikou kalkulací a s jejich využitím při rozhodování
 • pochopíte dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy

 

Komu kurz doporučujeme?

 • finančním manažerům a vedoucím pracovníkům z menších společností
 • pracovníkům controllingu se zodpovědností za náklady
 • finančním specialistům se zodpovědností za efektivitu nákladů
 • majitelům a jednatelům malých a středních firem

 

Program akce

Controlling v širším kontextu

 • úloha controllingu s ohledem na cíle firmy
 • formy a metody
 • kritéria a měřítka

Základní pojmy z oblasti financí

 • manažerské účetnictví
 • výsledovka, rozvaha a cash flow – jejich propojení

Náklady a možnosti jejich řízení

 • členění nákladů – přímé a nepřímé
 • členění nákladů – variabilní a fixní
 • nákladová alokace

Modelování nákladů

 • bod zvratu a jeho využití
 • analýza citlivosti
 • provozní páka

ABC – Activity Based Costing

 • Activity Based Costing – vztah nákladů k aktivitám
 • etapy tvorby ABC systému

Strategické nástroje nákladového řízení

 • Target Costing
 • Life Cycle Costing

Úspory a úsporná opatření v podniku

 • příklady plánování úspor nákladů
 • oblasti s nejvyšším potenciálem úspor

Finanční plánování a rozpočtování

 • pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
 • nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
 • nastavení motivace
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Čt-Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00641938
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 990,- Kč bez DPH
7 247,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up