Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Nový občanský zákoník pro personalisty - klíčové paragrafy a příklady z praxe

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Pá: 09:00 - 14:00
Počet lekcí: 5 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741961
Obchodní podmínky
Cena kurzu
1 990,- Kč bez DPH
2 407,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Zorientujte se v nové legislativě ve vztahu k pracovněprávní problematice

Pracovněprávní vztahy se sice nadále řídí samostatnou normou – zákoníkem práce, avšak v oblasti smluvních vztahů a při řešení sporů se v pracovním právu uplatňuje občanský zákoník. Zorientujte se v nových právních úpravách a seznamte se s novými ustanoveními a pojmy, které využijete v praxi personalisty. Z více než tří tisíc paragrafů jsme pro vás vybrali jen ty v pracovním právu potřebné a jejich použití si názorně vysvětlíme na příkladech a v souvislostech.

 

Co vám kurz přinese?

 • budete se umět snadno orientovat v textu občanského zákoníku
 • získáte přehled o paragrafech, které lze/nelze uplatnit v pracovním právu
 • pochopíte nově zavedené pojmy
 • obdržíte obsáhlý studijní materiál včetně řady příkladů
 • získáte grafický přehled typů právních jednání, při nichž se využívá občanský zákoník, spolu s citacemi příslušných paragrafů

 

Komu kurz doporučujeme?

 • personalistům
 • účetním
 • vedoucím zaměstnancům
 • jednatelům a majitelům firem
 • všem, kdo se zabývají pracovním právem

 

Program

Občanský zákoník a pracovní právo

 • úprava pracovního práva (zákoníku práce) v rámci občanského práva
 • Kdy není možné se odchýlit od zákoníku práce?
 • způsoby použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
 • právní jednání a jejich výklad (dříve právní úkony)
 • zdánlivé vs. neplatné právní jednání
 • počítání času, promlčení a zánik práva

Konkrétní oblasti uplatnění občanského zákoníku

 • závislá práce nezletilých
 • ochrana osobnosti
 • zastupování zaměstnavatele
 • návrh na uzavření smlouvy
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • zrušení/odvolání/přijetí nabídky
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem a jejich rizika pro zaměstnavatele
 • dohoda o srážkách ze mzdy
 • nelegální práce
 • odpovědnost volených manažerů za škodu
 • nájem služebního bytu
 • konkurenční jednání

Otázky a odpovědi

 • aktuální otázky ze zákoníku práce a pracovního práva v roce 2015
 • diskuse
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Pá: 09:00 - 14:00
Počet lekcí: 5 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741961
Obchodní podmínky
Cena kurzu
1 990,- Kč bez DPH
2 407,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up