Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00742468
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Poznejte všechny náležitosti obchodních smluv a vyhněte se nevýhodným závazkům

Právní úpravu závazkových vztahů nyní řeší nový občanský zákoník, což s sebou přináší zjednodušení, ale také významné změny. Získejte komplexní přehled o tom, čemu je třeba věnovat pozornost a v čem se v praxi nejčastěji chybuje. Projděte celým procesem přípravy a uzavírání obchodních smluv a poznejte, jak se vyhnout nevýhodným závazkům a jak lze změnit a aktualizovat stávající smlouvy. Kurz vede lektorka s bohatými zkušenostmi z oblasti závazkových vztahů, která působí jako koncernová právnička se specializací na aktualizaci a tvorbu obchodních smluv.

 

Co vám kurz přinese?

 • seznámíte se s novinkami v oblasti smluvního práva dle nového občanského zákoníku
 • získáte komplexní přehled o změnách a ustanoveních, jimž je třeba věnovat pozornost
 • na konkrétních příkladech zjistíte, v čem se nejčastěji chybuje a co v praxi přináší problémy
 • seznámíte se s různými typy smluv, s jejich obsahem i s procesem uzavírání smluv
 • poznáte, jak se vyhnout nevýhodným smlouvám a jak upravit stávající závazky
 • dozvíte se, jak řešit změny smluvních závazků i případné spory

 

Komu kurz doporučujeme?

 • jednatelům a společníkům jednatelů
 • manažerům
 • obchodním zástupcům
 • podnikatelům
 • obchodníkům

 

Program

Legislativní změny v oblasti smluvního práva

 • přechodná ustanovení k novému smluvnímu právu
 • základní principy rekodifikace a limity smluvní volnosti (dispozitivita v NOZ, dobré mravy, veřejný pořádek aj.)
 • předsmluvní odpovědnost
 • smlouva jako právní jednání (právní jednání a jeho vady, absolutní a relativní neplatnost, relativní neúčinnost, zdánlivost aj.)

Uzavírání smluv a jejich obsah

 • proces uzavírání a výklad smluv (úprava nabídky a její přijetí, modifikace kontraktačního procesu aj.)
 • všeobecné obchodní podmínky a jejich změny
 • obchodní zvyklosti
 • obsah smlouvy

Náhrady, sankce a změny smluvních závazků

 • náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
 • sankce
 • promlčení a prekluze práv
 • změna smluvního závazku (prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, vadné plnění)
 • zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, zákonné právo vypovědět smlouvu po deseti letech)

Vybrané smluvní typy

 • kupní smlouva
 • smlouva o dílo
 • staronové smluvní typy (výprosa, zápůjčka, výpůjčka, úvěr, nájem a pacht)

Možné způsoby řešení sporů

 • soudy
 • arbitráže
 • mediace
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00742468
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up